Hartelijk welkom op de site van de familie IJdo / Ydo

Alhoewel dit een (relatief) kleine familie is, hebben de heren W. (Wim) Kleijn en C. (Cor) IJdo reeds meer dan 25 jaar een groot deel van hun tijd besteed aan onderzoek naar onze familie. Mede door het deponeren van het resultaat van hun werk bij het Centraal Bureau voor Genealogie zijn R.E. (Serge) Ydo en H.P. (Hans) IJdo uit Nieuwland eind 2005 met hen in contact gekomen.

Deze contacten hebben er toe geleid dat zij gezamenlijk verder onderzoek verrichten om de gaten en onvolledigheden, die in ieder genealogisch onderzoek voorkomen, zo veel mogelijk in te vullen en de resultaten daarvan regelmatig als aanvulling in deze site op te nemen (die overigens is gebouwd door M.N. (Martin) IJdo, een zoon van Hans).

Natuurlijk zou het prettig zijn als ook u, mogelijk uit eigen archief of wetenschap, uw bijdrage wilt leveren aan de completering van onze familiegeschiedenis. U kunt contact met ons opnemen via de betreffende knop in het menu.

Onder het hoofdje "Inleiding" vindt u de ontstaansgeschiedenis van deze website.

Onder het hoofdje "Nieuws" houden wij u regelmatig op de hoogte van de laatste aanvullingen.

Onder het hoofdje "Genealogie" vindt u de geschiedenis van onze familie (feitelijk het parenteel van Claes (Hendricksz.?) UDO). Zoals al blijkt uit de naam UDO, werden er nog al wat varianten op de familienaam genoteerd omdat niet iedereen al de schrijfkunst beheerste en het uitspreken en verstaan tot verschillende schrijfwijzen leidde. We zien de varianten UDO, UDOO, IDO, IDOO, IJDO, IJDOO, YDO en YDOO dan ook allemaal in de geschiedenis terug. IJDO en YDO zijn de namen die we uiteindelijk bij de laatste generaties nog tegenkomen. Op deze namen is het onderzoek dan ook voornamelijk gericht. Alleen in de oorsprong van onze familie vindt u nog de naam UDO. De reden hiervoor is dat de bij ons bekende gegevens van deze tak van de familie tamelijk onvolledig zijn en er een zelfstandig onderzoek naar de UDO-tak wordt uitgevoerd door leden van die tak. Mogelijk dat we in de toekomst nog kunnen komen tot een samenvoeging van deze gegevens.

Om redenen van privacy zijn van de huidige generaties IJDO en YDO geen gegevens vermeld van geboortedata, huwelijksdata e.d. Deze gegevens zijn voor een deel bij ons bekend en voor een deel niet, omdat de betreffende archieven nog niet openbaar zijn. Natuurlijk stellen wij het zeer op prijs als u zelf deze gegevens ter completering aan ons door wilt geven.

U kunt uw eigen lijn in de familiegeschiedenis het best vinden door in de linker kolom uw eigen naam op te zoeken en dan via de vaderlijke lijn omhoog te klimmen.

Onder het hoofdje "Familiewapen" vindt u de informatie die ons daarover bekend is.

Onder het hoofdje "Links" vindt u een aantal koppelingen die u naar andere interessante sites brengen. U vindt hier o.a. een link naar het Centraal Bureau voor Genealogie en een link naar een site waar u tekeningen, foto's en beschrijvingen vindt van diverse scheepstypes; veel van onze voorvaderen waren namelijk zeevaarders en het is ook interessant om te zien op wat voor soort schepen zij gevaren hebben. Ook vindt u hier meer informatie over de molens waarvan enkele familieleden eigenaar geweest zijn.

Mocht het zo zijn dat u de knoppen bovenaan de pagina niet goed kunt zien, is dit mogelijk omdat er op uw computer geen java-script is geactiveerd of ge´nstalleerd. Om dat probleem op te lossen, kunt u waarna wij een oplossing voor dit probleem zullen mailen.

Wij wensen u veel leesplezier!